MADE IN INTERNET ® v1.2
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

TÄMÄ ON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS URANET-DIGIPALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ
MADE IN INTERNET® V1.2 LISENSSIN ALAISUUDESSA.


OY DIGITAL EDUCATION SERVICES FINLAND AB

0 KÄYTTÄJÄÄ
ON HYVÄKSYNYT MADE IN INTERNET V1.2 KÄYTTÖOIKEUSOPIMUKSEN 20.02.2020 MENNESSÄ.

Taustatietoa

互联网制造® on Suomessa rekisteröity tavaramerkki jonka omistaja on Oy Digital Education Services Finland Ab (2682502-7). Yhtiön kotipaikka on Suomi.

互联网制造® tarkoittaa käyttöoikeutta, jonka tässä tapauksessa Uranet -palveluun rekisteröinyt käyttäjä saa haltuunsa.

Tällä lisenssillä palvelun loppukäyttäjä voi käyttää Uranet palvelua edellyttäen, että käyttö ei vahingoita palvelun mainetta, teknistä toimivuutta ja käyttäjän toiminta on lakien ja hyvien tapojen mukainen.

Oy Digital Education Services Finland Ab pidättää oikeuden muuttaa tätä lisenssisopimusta ja ilmoittaa muutoksista asiakkailleen. Made in Internet® tavaramerkin käyttö on luvanvaraista ja luvan myöntää tavaramerkin omistaja.

Rajoitukset

Made in Internet® lisenssin alla julkaistua palvelua (tässä tapauksessa Uranet ) ei saa käyttää rasismiin, kiusaamiseen tai muuhun syrjintään, väkivaltaan, päihteiden käyttöön, aseisiin, terrorismiin, räjähteisiin, seksuaalisen materiaalin julkaisemiseen, poliittiseen aktivismiin tai vihapuheeksi luokiteltavaan toimintaan. Palvelun käyttäjä sitoutuu palvelun käyttöehtoihin. Sääntöjen vastaisesta toiminnasta menettää palvelun käyttöoikeuden välittömästi ilman erillistä varoitusta.

Uranet alustapalvelut toimitetaan "As it is" -periaatteella, joka tarkoittaa että se on sellainen kuin se on ilman ohjelmistojen asiakas- tai käyttäjäkohtaista räätälöintiä tai tukipalvelua. Erillistä tukipalvelua ja ylläpitovastuuta voidaan hankkia tilauksesta.

Tavoitteet

Made in Internet® tavaramerkin tavoitteena on julkaistavaan sisältöön liittyvä laatulupaus, jota tavoitellaan julkaistavan sisällön kontrollilla ja jakelulla Uranet -palvelussa. Uranet -alustapalvelun tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaista ja edullisia tietojärjestelmäpalveluita asiakkailleen, jonka tuottamisesta vastaa Oy Digital Education Services Finland Ab. Hyödynämme sisältöjien julkaisuissa Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International lisenssiä mahdollisimman laajan jakelun tavoittamiseksi.

Vastuu ohjelmistokoodista

Uranet -alustapalvelun kirjoitetusta koodista vastaa Oy Digital Education Services Finland tapauksissa, joissa yhtiö on itse kirjoittanut ohjelmistokoodin ja julkaissut sen Uranet -palvelussa. Muutoin Uranet -palvelu noudattaa ohjelmistotoimittajina toimivien alihankkijoiden käyttöoikeussopimuksia liittyen tietosuojaan, palvelun toimivuuteen, tietoturvaan, datan tallennukseen, käyttöön sekä ohjelmistojen virheettömyyteen ja erheettömyyteen.

Teknologian toimitusvastuu

Made in Internet® -käyttöoikeussopimuksen hyväksymällä, käyttäjä tiedostaa että Uranet palveluissa käytettyjen ohjelmistojen ja teknologioiden toimivuudesta ja toimitusehdoista vastaavat järjestelmäkomponenttien toimittajat, joilta Oy Digital Education Services Finland Ab on ne hankkinut. Yhtiö noudattaa toiminnassaan alihankkijoidensa toimitusehtoja (01.07.2018), ja nämä sopimusehdot ovat asiakkaiden hyödynnettävissä Made in Internet® palvelulisenssin kautta.

Palveluiden toimitusvastuu

Oy Digital Education Services Finland Ab tai palvelua käyttävät tahot eivät ole vastuussa alustapalveluiden saatavuudesta tai käytettävyydestä. Uranet-alustapalvelulla ei ole takuuta, ja palvelun tuottajat ja palvelua käyttävät tahot eivät ole sopimusoikeudellisessa vastuussa mahdollisista virheistä tai vikatilanteista ja niiden seurauksista. Palvelu tuotetaan as it is -mallin mukaisesti, joka tarkoittaa sitä että palvelu tarjotaan asiakkaille ja muille käyttäjille sellaisena kuin se on.

GDPR -tietosuoja

Made in Internet® -lisenssin ehdoilla Uranet -palveluun tallennetaan ne tiedot mitä käyttäjä julkaisee. Alustapalvelun tarjoaja ei seuraa käyttäjien liikkeitä muissa nettipalveluissa. Alusta tallentaa tietoa sen käyttäjistä silloin kun käyttäjät palvelun avulla luovuttavat tietoa alustalle reksiteröityessään, viestiessään ja käyttäessään Uranet -verkkomedioita. Datan käsittelystä vastaavat verkkomedioita käyttävät henkilöt tai yritykset omassa toiminnassaan ja sitoutuvat turvalliseen henkilötietojen käsittelyyn hyväksymällä Made in Internet -lisenssin.

Käyttäjä voi poistaa profiilinsa Uranet -alustapalvelusta itse vapaasti ilman erillistä ilmoitusta Uranet -tietohallintopalveluihin. Sen voi tehdä käyttäjän profiilissa settings -kohdassa. Käyttäjä voi määritellä oman profiilinsa näkyväksi tai näkymättömäksi profile privacy -asetuksesta.

Muutosloki

21.02.2020
Lisätty Rajoitus-kohtaan maininta vihapuheesta ja poliittisesta aktivismista..

15.04.2019
Creative Commons lisenssi tarkennettiin Attribution-ShareAlike 4.0 International versioksi. Tämä tehtiin, jotta tuottajien mediajulkaisuille on selkeä käytäntö. Ei muutoksia loppukäyttäjille.

10.10.2018
Lisenssi päivitetty jossa tarkennettu palvelun vastuulausekkeita. Ei muutoksia loppukäyttäjille.

*Alihankkijoiden käyttämiin lisensseihin ja teknologioihin voi tutustua tästä:

GPL General Public License, Microsoft Azure, Envato, Creative Commons 4.0 , AWS Amazon Web Services ja Apache License, Version 2.0.

zh_CN简体中文
en_USEnglish fiSuomi sv_SESvenska ru_RUРусский zh_CN简体中文