MADE IN INTERNET ® v1.2 LISENSSI

SOPIMUS TURVALLISESTA TIETOJENKÄSITTELYSTÄ

Taustatietoa

Made in Internet® on Suomessa rekisteröity tavaramerkki jonka omistaja on Oy Digital Education Services Finland Ab (2682502-7). Yhtiön kotipaikka on Suomi.

Made in Internet® tarkoittaa käyttöoikeutta, jonka tässä tapauksessa rekisteröinyt käyttäjä saa haltuunsa kirjautuessaan digialustalle..

Tällä lisenssillä palvelun loppukäyttäjä voi käyttää digialustaa edellyttäen, että käyttö ei vahingoita palvelun mainetta, teknistä toimivuutta ja käyttäjän toiminta on lakien ja hyvien tapojen mukainen.

Oy Digital Education Services Finland Ab on sopimuksen julkaisja se yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tätä lisenssisopimusta ja ilmoittaa muutoksista asiakkailleen. Made in Internet® tavaramerkin käyttö on luvanvaraista ja luvan myöntää tavaramerkin omistaja.

Rajoitukset

Made in Internet® lisenssin alla julkaistua digialustaa ei saa käyttää rasismiin, kiusaamiseen tai muuhun syrjintään, väkivaltaan, päihteiden käyttöön, aseisiin, terrorismiin, räjähteisiin, seksuaalisen materiaalin julkaisemiseen, poliittiseen aktivismiin tai vihapuheeksi luokiteltavaan toimintaan. Palvelun käyttäjä sitoutuu palvelun käyttöehtoihin. Sääntöjen vastaisesta toiminnasta menettää palvelun käyttöoikeuden välittömästi ilman erillistä varoitusta.

Digialusta ja siihen liittyävt palvelut toimitetaan "As it is" -periaatteella, joka tarkoittaa että se on sellainen kuin se on ilman ohjelmistojen asiakas- tai käyttäjäkohtaista räätälöintiä tai tukipalvelua. Erillistä tukipalvelua ja ylläpitovastuuta voidaan hankkia tilauksesta.

Voimassa olevat palvelut

Made in Internet® v1.2 käyttöoikeussopimus tukee seuraavia verkkopalveluita:

www.uranet.fi
www.palveluntuottajat.fi
www.pahkasika.net

Lisätietoa uranet@digitaleducationservices.fi

Tavoitteet

Made in Internet® tavaramerkin tavoitteena on julkaistavaan sisältöön liittyvä laatulupaus, jota tavoitellaan julkaistavan sisällön kontrollilla ja jakelulla digialustalla.. Tämän alustapalvelun tarkoituksena on tuottaa kustannustehokkaista ja edullisia tietojärjestelmäpalveluita asiakkailleen. Sisältöjien julkaisuissa hyödynnetään Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International lisenssiä mahdollisimman laajan jakelun tavoittamiseksi.

Vastuu ohjelmistokoodista

Digialustan kirjoitetusta koodista vastaa digialustan tuottanut osapuoli tapauksissa, joissa yhtiö on itse kirjoittanut ohjelmistokoodin ja julkaissut sendigialustalla. Muutoin digialusta noudattaa ohjelmistotoimittajina toimivien alihankkijoiden käyttöoikeussopimuksia liittyen tietosuojaan, palvelun toimivuuteen, tietoturvaan, datan tallennukseen, käyttöön sekä ohjelmistojen virheettömyyteen ja erheettömyyteen.

Teknologian toimitusvastuu

Made in Internet® -käyttöoikeussopimuksen hyväksymällä, käyttäjä tiedostaa että digialustalla käytettyjen ohjelmistojen ja teknologioiden toimivuudesta ja toimitusehdoista vastaavat järjestelmäkomponenttien toimittajat, joilta digialustapalvelun lisensoiva tuottaja on ne hankkinut. Yhtiö noudattaa toiminnassaan alihankkijoidensa toimitusehtoja (01.07.2018), ja nämä sopimusehdot ovat asiakkaiden hyödynnettävissä Made in Internet® palvelulisenssin kautta.

Palveluiden toimitusvastuu

Digialustapalvelun tuottaja tai palvelua toiminnassaan käyttävät osapuolet eivät ole vastuussa alustapalveluiden saatavuudesta tai käytettävyydestä. Digialustalla ei ole takuuta, ja palvelun tuottajat ja palvelua käyttävät tahot eivät ole sopimusoikeudellisessa vastuussa mahdollisista digialustan virheistä tai vikatilanteista ja niiden seurauksista. Digialusta tuotetaan as it is -mallin mukaisesti, joka tarkoittaa sitä että palvelu tarjotaan asiakkaille ja muille käyttäjille sellaisena kuin se on.

GDPR -tietosuoja

Made in Internet® v1.2 -lisenssin ehdoilla digialustalle tallennetaan ne tiedot mitä käyttäjät julkaisevat sinne.. Alustapalvelun tarjoaja ei seuraa käyttäjien liikkeitä muissa nettipalveluissa,. Alusta tallentaa tietoa sen käyttäjistä silloin kun käyttäjät palvelun avulla luovuttavat tietoa alustalle reksiteröityessään, viestiessään ja käyttäessään digialustan palveluita. Datan käsittelystä vastaavat verkkomedioita käyttävät henkilöt tai yritykset omassa toiminnassaan ja sitoutuvat turvalliseen henkilötietojen käsittelyyn hyväksymällä tämän Made in Internet v1.2 -lisenssin.

Käyttäjät voivat lakkauttaa profiilinsa digialustalta itse vapaasti ilman erillistä ilmoitusta -tietohallintopalveluihin. Käyttäjä voi määritellä oman profiilinsa näkyväksi tai näkymättömäksi profile privacy -asetuksesta.

Käyttäjäkohtaisia lokitietoja säilytetään 60 päivää, jonka jälkeen ne poistuvat automaattisesti. Käyttäjä päättää profiilinsa voimassaolon ajan alustapalvelussa ja hän voi siirtää profiilinsa tiedot myös kolmannen osapuolen järjestelmiin haluattaessa.

Muutosloki


25.05.2021
Täydennetty GDPR-tietosuojalauseketta tietojen säilyttämisestä digialustalla.

11.09.2020
Korvattu digialusta -termillä kohdat joissa viitataan johonkin yksittäisen digialustaan. Tällä haluttiin tehdä yliespätevä sopimus, jota voivat käyttää kaikki palveluntarjoajat tuotteissaan.

21.02.2020
Lisätty Rajoitus-kohtaan maininta vihapuheesta ja poliittisesta aktivismista..

15.04.2019
Creative Commons lisenssi tarkennettiin Attribution-ShareAlike 4.0 International versioksi. Tämä tehtiin, jotta tuottajien mediajulkaisuille on selkeä käytäntö. Ei muutoksia loppukäyttäjille.

10.10.2018
Lisenssi päivitetty jossa tarkennettu palvelun vastuulausekkeita. Ei muutoksia loppukäyttäjille.

käyttöoikeussopimus

*Alihankkijoiden käyttämiin lisensseihin ja teknologioihin voi tutustua tästä:

GPL General Public License, Microsoft Azure, Envato, Creative Commons 4.0 , AWS Amazon Web Services ja Apache License, Version 2.0.

en_USEnglish
fiSuomi zh_CN简体中文 sv_SESvenska ru_RUРусский en_USEnglish