Digitaaliset opetusmediat

Digitaalisten opetusmedioiden avulla voi luoda uutta liiketoimintaa.
Mitä enemmän mediaa käytetään, sitä arvokaammaksi se tuottajalle muuttuu.

Medioiden julkaisupalvelun avulla saa ainutlaatuisen digialustan edut käyttöönsä maksutta.

Taustatietoa

Digitaaliset opetusmediat ovat skaalautuvia ja organisaatiorajoista riippumattomia verkkopalveluita verkkovalmennukseen ja osaamisen arviointiin. Digitaalinen opetusmedia sisältää opettajan työkalut opettamiseen ja verkko-opiskelijan palvelut opetussisältöineen. Opetusmedioiden avulla voidaan korvata erilliset verkkovalmennusjärjestelmien asennukset. Digitaaliset opetusmediat julkaistaan Uranet -pilvipalvelussa.

Samaa digitaalista opetusmediaa voidaan käyttää usean eri opettajan tai oppilaitoksen voimin riippumatta siitä, missä verkko-opetus tapahtuu. Tarvitaan vain yksi opetusmedia, joka skaalautuu käyttöön eri tilaajille. Tuottavuutta voi parantaa medioiden avulla, koska ne vähentävät päällekkäisyyksiä ja nopeuttavat käyttöönottoja.

 • Esimerkiksi jos on sata kuntaa ja heillä jokaisella on oma verkkovalmennusjärjestelmä. Tämä se merkitsee sata erillistä tietojärjestelmää, sata eri kilpailutusta ja sata erillistä ylläpitosopimusta.

 • Jos nämä kunnat kouluttavat esimerkiksi samankaltaista englannin peruskurssia, niin kunnat tarvitsevat 100 eri järjestelmäasennusta saman verkkokurssin tuottamiseen. Lisäksi sama verkkokurssi on tehtävä sata kertaa eri järjestelmiin.

 • Digitaalinen opetusmedia ei tarvitse tietojärjestelmäasennuksia, sillä riittää että verkkokurssista tuotetaan yksi digitaalinen opetusmedia. Sen jälkeen media on heti valmis käyttöön. Esimerkissä olevalle sadalle eri kunnalle tarvitaan vain yksi yhteinen palvelu ja yksi yhteinen media, joka voidaan julkaista tilaajille yksityisesti opetuskäyttöön. Digitaaliset opetusmediat julkaistaan maksuttomalla digialustalla.

Digitaaliset opetusmediat toteuttavat seuraavia tavoitteita

 • Digitaaliset opetusmediat poistavat tietojärjestelmäkustannukset, koska ne julkaistaan maksuttomalla Uranet -digialustalla
 • Opetusmediat helpottavat verkkovalmennuksen käyttöönottoa, koska median julkaisun jälkeen kaikki tarvittavat asiat ovat valmiina verkkovalmennuksen tuottamiseksi
 • Mediat tarjovat uusia mahdollisuuksia niiden yhteiskäyttöisyyden avulla. Se tarkoittaa kerran tuotettua mediaa voivat käyttää muutkin omassa toiminnassaan 
 • Julkaistut mediat tuottavat arvoa tuottajien luomalle sisällölle, koska medioita voidaan jakaa toisille kouluttajille tai myydä julkaistu media toiselle toimijalle
 • Digitaalisten opetusmedioiden avulla voi toteuttaa koulutuksen franchising -palveluita, joissa median tuottaja jakaa julkaisemaansa mediaa yhteistyökumppaneille
 • Digitaaliset opetusmediat ovat monikäyttöisiä, sillä medioiden tuottaja määrittelee medioiden käyttötarkoituksen. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi työnhakuun tai verkkokoulutukseen.
 • Digitaaliset opetusmediat eivät edellytä asennuksia tai tietojärjestelmien käyttöönottoja

Digitaalisissa opetusmedioissa ei ole tietojärjestelmäkustannuksia, koska mediat julkaistaan maksuttomalla Uranet -digialustalla. Ainoa kustannus on digitaalisten opetusmedioiden julkaisukustannus, joka esiintyy silloin kun tuotetaan uusi opetusmedia tai laajennetaan nykyisen opetusmedian käyttöönottoa. Kustannusperusteena ovat käytetyt henkilötyöpäivät. 

Instituutionaaliset asiakkaat voivat hankkia halutessaan lisäpalveluita tarvittaessa. Tällaisia lisäpalveluita ovat esimerkiksi medioiden käännöspalvelut eri kielille tai organisaatiokohtainen käyttäjätuki.

Kun opetusmedian tuottajan tilaama media on julkaistu, hänelle avataan yritystunnukset ja tuottajan verkkosivu Uranetissa. Tuottaja saa tunnusarjat sekä linkin, joita hän voi jakaa asiakkailleensa.  Tunnusten avulla hän voi liittää käyttäjät omiin projekteihinsa. Tuottaja voi jakaa tunnuksia tuottajan operaattoreille, jotka käyttävät tuottajan mediaa. Näin he voivat liittää omat käyttäjänsä tuottajan julkaisemaan opetusmediaan.

Digitaaliset opetusmediat toimivat siellä missä on verkko, selain ja esteetön pääsy Internetiin. Ne toimivat maa-, kieli- ja organisaatiorajoista riippumatta.

Koska medioissa on sisäänrakennetut  verkkovalmennuspalvelut käytössä, niiden käyttöönotto on todella nopeaa ja vaivatonta.  Sama media voidaan jakaa eri kielisenä tarpeen mukaan. Medioiden käyttöliittymän kieli ja mediasisältö voidaan vaihtaa käytön aikana. Kokonaisia koulutusohjelmia voidaan jakaa helposti paikasta toiseen ja yksityisesti.

Digitaaliset opetusmediat mahdollistavat niiden tuottajille ansaintamahdollisuuksia. Opetusmedioiden tuottajaksi pääsee tilaamalla julkaisun Uranet -alustapalveluista.

Ansaintamallit ovat seuraavat, joita opetusmedioiden avulla voidaan toteuttaa:

 1. B2C -suoramyynti loppukäyttäjille. Medioiden jakelu on helppoa, sillä opetusmedioiden tuottaja päättää opetusmedioiden jakelun. Tämä mahdollisuus hänelle tarjotaan julkaisupalvelun yhteydessä.
 2. B2B -myynti muille koulutuskäyttöön. Muut kouluttajat voivat kolmantena osapuolena käyttää opetusmediaa omassa koulutuskäytössä. Tämä on mahdollista koska opetusmediat sisältävät sen käyttäjille oman yksityisen verkkovalmennusympäristön ja opetusmediat skaalautuvat rajattomasti yli organisaatiorajojen. Operaattorit voivat tilata tuottajilta median käyttöönsä, jonka saa käyttöönsä tilaamalla julkaisupalvelun Uranet -alustapalveluista.
 3. Mediaan liittyvän oppimisympäristön myynti kolmannelle osapuolelle. Kerran julkaistulle medialle syntyy jälleenmyyntiarvoa ja mediaoperaattoritunnukset voi luovuttaa eteenpäin. Mitä käytetympi media on, sitä arvokkaampi jälleenmyyntimahdollisuus medialla on.

Toimintamalli

Julkaisija kehittää digitaalisen opetusmedian  tuottajan materiaalien perusteella. Kun mediajulkaisu on valmis, se jaetaan tuottajien tai  operaattoreiden käyttöön, jotka voivat jakaa median edelleen loppukäyttäjäille. Medioiden tuottajille tai operaattoreille avataan mediaan liittyvä opetusympäristö ja siihen liittyvät yritystunnukset.

Mediat julkaisee Oy Digital Education Services Finland Ab. Mediat ovat heti valmiita opetus- ja opiskelukäyttöön julkaisun jälkeen.

Tuottaja tarkoitaa tahoa, joka tilaa median julkaisun Uranet -alustapalveluista. Median julkaiseminen tarkoittaa, että tuottaja saa käyttöönsä tilaamansa julkaisun ja siihen liittyvät verkkovalmennuspalvelut. Tuottajana voi toimia yksityinen kouluttaja, yritys, kuntaorganisaatio, oppilaitos tai muu toimija, joka tilaa mediajulkaisun ja sitoutuu täyttämään laatukriteerit.

Tuottajat päättävät miten digitaalisten opetusmedioiden jakelu tapahtuu ja he päättävät kenellä on oikeus käyttää tuottajan julkaisemia digitaalisia opetusmedioita. Tuottajat voivat jakaa medioita julkaisupalveluiden avulla. Tuottajat voivat käyttää medioita itse tai lisensoida niitä  muille käytettäväksi.

Operaattorit ovat toimijoita joilla ei ole omia digitaalisia opetusmedioita, mutta he käyttävät toisten tuottamia opetusmedioita omassa toiminnassaan. He voivat käyttää joko yhtä tai useampaa toisten laatimaa opetusmediaa.

Operaattori voi olla käytännössä kuka tahansa: yksityinen kouluttaja, oppilaitos, yritys tai yrityksen asiakas.

Operaattorit tilaavat tuottajilta opetusmedioiden käyttöoikeuksia. Operaattorilla on käytössään yritystunnus Uranet -digipalvelussa, jolloin he voivat tarjota palveluita asiakkailleensa.

Median tuottaja voi toimia myös median operaattorina. Myös operaattori voi myydä oman ympäristönsä eteenpäin uusille asiakkaille Uranet julkaisupalvelun avulla.

Loppukäyttäjä tarkoittaa operaattorin kohderyhmää tai kohderyhmän jäsentä, joka käyttää kehittää itseään tai yhteisöään opetusmedian avulla. Käytännössä loppukäyttäjä on digitaalisen opetusmedian asiakas, joka esimerkiksi opiskelee tai antaa näyttöjä osaamisesta median avulla.  Loppukäyttäjä on yhteydessä operaattoriin, joka vastaa loppukäyttäjälle palvelusta.

Esimerkkejä

Esimerkkejä digitaalisista opetusmedioista, joita käytetään Uranetissa

Digitaaliset opetusmediat

Oy Digital Education Services Finland Ab

TIETOKATU 6 DIGIPOLIS
94600 KEMI FINLAND

EMAIL tilaa@uranet.fi
Tel +358 44 9788483

en_USEnglish
fiSuomi zh_CN简体中文 sv_SESvenska en_USEnglish