URANET ®

DYNAAMISET OPETUSYMPÄRISTÖT

Valitsemalla sopivan prosessin saa käyttöön dynaamiseen opetusympäristön Uranet-digialustalla. Sen avulla palveluita voidaan tarjota  nopeasti heti käyttövalmiiden Uranet® -prosessien avulla, jotka saa tilaamalla Verkkovalmentajan Starttipaketin.

Dynaamisen opetusympäristön saa käyttöönsä perustamalla verkkovalmennuspalveluita. Se tarkoittaa sisällön tuottamista ja jakelua kohderyhmälle.

Oman dynaamisen opetusympäristön verkkovalmennuspalvelut voi jakaa helposti toiselle koulutuspalvelun tarjoajalle tilaamalla käyttäjiä ja valitsemalla digipalvelut kohdeorganisaatiolle.

Dynaaminen opintopolku voidaan perustaa dynaamiseen opetusympäristöön. Opintopolulla voi olla sarja verkkokursseja, oppimisisältöjä, tehtävä ja vaikkapa ryhmäkeskustelualueita. Uranetissa käyttäjillä voi olla useitakin eri opintopolkuja eri aikana, joita tuottavat eri koulutuspalveluiden tuottajat.

Verkkovalmentajan Starttipaketilla voi aloittaa dynaamisen opintopolun kehittämisen perustamalla sopivia valmennuspalveluita, kuten esimerkiksi verkkokursseja ja osaamiskartoituksia kohderyhmille.

Verkkovalmennuspalveluita, kuten esimerkiksi verkkokursseja, oppimistehtäviä ja opetusmateriaaleja voi kehittää rajottamasti ja julkaista ne käyttöön omille kohderyhmille Uranet®-digialustalla.

Verkkovalmentajan Starttipaketilla voi perustaa yhden tai useamman verkkovalmennuspalvelun dynaamiseen opetusympäristöön. Omat käyttäjät voi liittää helposti mukaan Superlinkillä tai jakamalla kurssiavaimet kohderyhmälle.

Dynaamisessa opetusympäristössä on helppoa kehittää verkkovalmennuspalveluita tilauksesta asiakkaalle. Se on mahdollista, koska dynaaminen opetusympäristö sisältöineen voidaan jakaa yksityisesti verkkovalmennuspalveluita tilaavalle asiakkaalle.

Mikäli verkkovalmennuspalvelut ovat jo aikaisemmin tehty ja ne ovat dynaamisessa opetusympäristössä valmiita, niin riittää että tilaa käyttäjämäärän ja ilmoittaa dynaamiseen opetusympäristöön liitettävät palvelut kohdeorganisaatiolle.

Muussa tapauksessa Verkkovalmentajan Starttipaketilla voi perustaa uusia palveluita kolmannen osapuolen käyttöön.

Osaamisen siirtäminen oman organisaation opetus- ja ohjauskäyttöön on helppoa, koska sen voi tehdä ostopalveluna alan huippuosaajilta. Yhdessä tilaajan kanssa he voivat laatia sisällöt ja pedagogiikan, joka julkaistaan palveluna Uranetissa.

Työ ei mene hukkaan, koska julkaisun jälkeen sitä voidaan käyttää opetuksessa moniopettajuuden -ominaisuuden ansiosta missä tahansa organisaatiossa, minkä tilaaja määrittelee.

Verkkovalmentajan Starttipaketilla voi perustaa yhden tai useamman verkkovalmennuspalvelun dynaamiseen opetusympäristöön ja liittää käyttäjät joko Superlinkillä tai jakamalla kurssiavaimet.

Uranetin käyttöliittymät tukevat tällä hetkellä suomen-, ruotsin-, venäjän-, englannin- ja kiinan kieltä. Sisällöt, verkkokurssit, käyttöliittymät toimivat monikielisesti ja ilman erillisasennuksia.

Verkkovalmentajan Starttipaketilla voi perustaa monikielisiä verkkovalmennuspalveluita dynaamiseen opetusympäristöön.

Koulutuspalveluiden ketjuttaminen tarjottaa verkkovalmennuspalveluiden lisensointa kolmannen osapuolen opetuskäyttöön dynaamisessa opetusympäristössä. Kerran perustettuja verkkovalmennuspalveluita voidaan jakaa kolmannen osapuolen opetuskäyttöön. Dynaamisen opetusympäristön voi jakaa kolmannen osapuolen käyttöön nimeämällä tarvittavat verkkovalmennuspalvelut ja ohjaajat.

Dynaamisessa opetusympäristössä voi olla rajaton määrä käyttäjäorganisaatioita, opettajia ja loppukäyttäjiä. Dynaamisen opetusympäristön tehokkuudesta voi ottaa esimerkin, jossa Helsingissä käytettävä dynaaminen opetusympäristö opintopolkuineen ja opetussisältoineen skaalataan ohjaajille opetuskäyttöön omaan dynaamisen opetusympäristöön  Rovaniemelle, Ouluun ja Turkuun muutamassa minuutissa.

Useampi palveluita tuottava osapuoli voi yhdessä samaan aikaan perustaa Verkkovalmentajan Starttipaketilla omia yksityisiä dynaamisia opetusympäristöjä.

Prosessien hinnoittelu on selkeää ja johdonmukaista, joka perustuu käyttäjäkohtaiseen yksikköhintaan. Sen voi helposti laskea montako käyttäjää prosessin avulla ottaa käyttöön verkkovalmennuspalveluita.

Yhden prosessin kustannus on 9,92€-29,90€ + alv24%/käyttäjä/palvelu.

Yksikköhinnoittelun ansiosta, kuukausittaisia ylläpito-, ohjelmisto-, kehitys- tai konesalikustannuksia ei ole. Hinnoittelu on aina kertakustannus.

Dynaamisen opetusympäristön palveluita ja niihin liittyviä prosesseja voi tilata käyttöönsä Verkkovalmentajan Starttipaketilla:

Hinnasto ja palvelukuvaus

Uranet® tarjoaa huolellisesti harkittuja ja heti köyttövalmiita prosesseja, joilla saa toimintaansa huippuluokan digialustan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin.

 • Uranet®-digialustan dynaamisia opetusympäristöjä voi käyttää osaamisen kehittämiseen, jakamiseen ja arviointiin
 • Dynaamiset opetusympäristöt Uranetissa tarjoavat uudella tavalla ketteryyttä, yhteentoimivuutta ja monistettavuutta yli organisaatiorajojen.
 • On olemassa vain yksi Uranet® installaatio, josta dynaamiset opetusympäristöt saa käyttöön. Uranet® ei siis ole erikseen asennettava ohjelmisto.
 • Sisällöt ja palvelut eivät Uranetissa katoa. Niitä voidaan käyttää uudelleen missä tahansa ja koska tahansa.
 • Sisällöt ja palvelut voidaan jakaa moniopettajuuden ansiosta helposti yli organisaatiorajojen opetuskäyttöön osapuolelta toiselle.
 • Uranetissa palvelutuottajilla on oma dynaaminen opetusympäristö, josta he tavoittavat ohjattavat.
 • Ohjattavat hyötyvät koska heidän ei tarvitse liittyvä yksittäisen palvelutuottajan järjestelmään erikseen, sillä palvelut ovat saatavana Uranetissa.
 • Yhteys Uranet®-käyttäjiin säilyy, vaikka asiakassuhde päättyisikin. Uranet®-käyttäjille on helppo tarjota palveluita myös tulevaisuudessa.

Ohjattavan oppimistulokset ovat tallessa Uranetissa

Uranet® muuttaa dynamiikkaa koulutuspalveluiden tuottajien ja heidän ohjattavien välillä, Uranetin monitoimittajamallin ansiosta eri koulutuspalveluiden tuottajat voivat tarjota digipalveluita Uranet-käyttäjille.

Koulutuspalveluiden tilaajat ja tuottajat saavat käyttöönsä maksuttoman digialustan, jonka dynaamisessa opetusympäristössä on työkalut ja palvelut verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen.

Dynaamisen opetusympäristön ansiosta ohjattavat voivat tilata eri koulutuspalveluiden tuottajien verkkovalmennuspalveluita. Vaikka ohjattavan uran aikana olisi kymmeniä eri kouluttajia ja oppilaitoksia, heidän suoritustulokset ovat tallessa Uranetissa. Ohjattaville tämä merkitsee oikeutta suoritustietojensa saamiseen vaikka koulutus olisi päättynyt.

 

 • Dynaamiset opetusympäristöt Uranetissa tuovat uusia innovaatioita verkossa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin.
 • Monistettavuuden ja yhteentoimivuuden ansiosta dynaamisia opetusympäristöjä voidaan käyttää missä ja milloin tahansa.
 • Moniopettajuuden avulla voidaan toteuttaa yhteiskäyttöisyyttä. Se tarkoittaa sitä, että joko yksi tai useampi verkkovalmennuspalvelu voi toimia eri koulutuspalveluiden tarjoajilla rajattomasti.
 • Kerran perustettua verkkovalmennuspalvelua voidaan käyttää missä tahansa ja sillä voi olla rajaton määrä koulutuspalveluiden tuottajia, jotka käyttävät sitä opetuskäytössä omien ohjattavien kanssa.

Moniopettajuus on tehokas tapa tuottaa palveluita

Esimerkiksi englannin kielen peruskurssi tarvitsee tehdä vain kerran. Tämän jälkeen sen voi ottaa opetuskäyttöön kuka tahansa koulutuspalvelun tuottaja tilaamalla yhdelle tai useammalle opettalle käyttöoikeudet kurssin julkaisijalta. Sama kurssi toimii vuosienkin päästä digialustalla ilman, että kurssia pitäisi tehdä uudestaan.
UUSI

Dynaamisessa opetusympäristöissä tietotekniikan sijasta investoidaan sisältöihin

Maksuton digialusta Uranet® luo uusia mahdollisuuksia koulutuspalveluiden tuottajille. Moniopettajuuden ansiosta, sisällöt ja niiden opetusympäristöt skaalautuvat kolmannelle osapuolelle.
Uranet® on maksuton digialusta. Se tarkoittaa että ohjelmistot ja konesalipalvelut ovat maksutta käytössä koulutuspalveluiden tuottajille ja heidän ohjattaville. Ainoa kustannus on kertaluonteinen, joka perustuu käyttäjän liittämiseen kouluttajan perustamaan digipalveluun, joka voi olla esimerkiksi verkkokurssi.

Esimerkki kustannuksista:
Tuottaja tilaa perustamalleen Uranet-digipalvelulle 500 käyttäjää viidelle opettajalle vuonna 2020. Kustannus on 9,92€ + alv24% / käyttäjä. Esimerkiksi jos 500. käyttäjä liittyy palveluun 2028, silloin palvelun kk-kustannus on 51,66€ kuukaudessa 96 kk aikana.

Esimerkki tuotoista:
Tuottaja lisensoi perustamansa digipalvelun kolmannelle osapuolelle hintaan 22€ + alv24% / käyttäjä. Kolmas osapuoli tilaa 500 käyttäjää. Käyttäjäkohtainen tuotto on 12,08€ + alv24% /käyttäjä. Koulutuspalveluiden tuottajalle viiden sadan käyttäjän lisensointituotto on 6040€+alv24%.
Uranet®-Koulutuslinkki on innovaatio palveluiden nopeaan käyttöönottoon ja niiden skaalautumiseen. Se on uusi ja helppo tapa jakaa omia palveluita asiakkaille. Koulutuslinkin ansiosta palvelut ja niihin littyvät opetusympästistöt ovat heti käytössä.

Tämän helpommaksi palveluiden jakeleminen ei voi tulla.

tiesitkö? käytät parhaillaan uranet -digialustaa. Voit kokeilla uranetin toimintaa koulutuslinkillä

Uranet®-Koulutuslinkki

DYNAAMISEN OPETUSYMPÄRISTÖN KÄYTTÖÖNOTTO PALVELUTUNNUKSILLA

Koulutuslinkin sijasta voidaan jakaa palvelutunnuksia, joiden avulla ohjattavat voivat rekisteröityä kouluttajan palveluihin.

KÄYTTÖÖNOTTO
URANET®-TUNNUKSILLA

Uranetin käyttäjät voivat rekisteröityä Uranetissa kouluttajakohtaisiin dynaamiseen opetusympäristöihin helposti. Kouluttajakohtaisilla palvelutunnuksilla lisää palveluita tai he voivat käyttää kouluttajalta saamaansa Koulutuslinkkiä, jolla voivat liittyä dynaamiseen opetusympäristöön.

kirjaudu palveluun ja tilaa lisää palveluita koulutuslinkillä tai palvelutunnuksilla.

Uranetin dynaamisen opetusympäristön koulutuspalveluihin saa käyttöön Verkkovalmentajan Starttipaketilla.

esimerkkipalveluita

liiketoimintaosaamisen verkkovalmennuspalvelut

Kehitä liiketoiminta-osaamista opintopolun avulla Uranetissa. Liiketoiminnan digiloikka on koulutuspolku, joka on suunniteltu aloittaville ja toimintaansa jatkaville yrittäjille jotka tarvitsevat uusia jakelukanavia markkinoille liiketoimintansa tueksi.

Lisätietoa käyttöönotosta:

 uranet@digitaleducationservices.fi

sovelluskohteita

 • Verkkokurssit
 • Osaamiskartoitukset eri tilanteisiin, kuten työnhakuilmoitukseen tai uusiin työtehtäviin
 • Koulutusvienti
 • Maahanmuuttajien koulutuspalvelut
 • Tuotekoulutukset
 • Työvoimapalvelut
 • Alustapalveluyrittäminen
 • Yrityksien sisäiset koulutukset
 • Ketjuyrittäminen koulutuspalveluiden tuottamisessa
 • Tutkintokoulutus
 • Opinto-ohjaus

Uranetin  avulla saa markkinoiden upeimman digialustan osaamisen kehittämiseen ja arviointiin ilman asennuksia ja sitovia palvelusopimuksia. Tietotekniikan peruskäyttötaidot riittävät helposti käyttöön.

Uranet® Dynaamiset Opetusympäristöt

Oy Digital Education Services Finland Ab

Y-tunnus 2682502-7

uranet@digitaleducationservices.fi

en_USEnglish
fiSuomi zh_CN简体中文 sv_SESvenska ru_RUРусский en_USEnglish