VERKKOKOULUTUKSEN JAKELUKANAVA

Toiminta-ajatus

"Luovutaan järjestelmäkeskeisestä ajatelusta verkko-opetuksessa.
Tietojärjestelmän sijasta hankitaan opetuskäyttöön helposti julkaistavia ja käyttöönotettavia verkkomedioita, jotka voi hankkia pilvipalveluna"
Uranet Alustapalvelut
Oy Digital Education Services Finland Ab

Heti käyttövalmis

Uranet -asiakkaiden ei tarvitse huolehtia kustannuksista, jotka liittyvät verkko-opetuksen  tietojärjestelmiin. Niitä ei ole Uranet -asiakkailla.

Riittää, että tilaa opetuskäyttöön verkkomedioiden julkaisuoikeudet. Tämän toimintamallin ansiosta ei tarvitse hankkia tietojärjestelmää.

Koska IT-projektia ei tarvita, voidaan keskittyä heti sisällöntuottamiseen verkko-opetuksessa.

Nopea ja tehokas jakelu

verkkokoulutusta mediana

Verkko-opetuksessa käytettävät Uranet -alustan verkkomediat sisältävät verkkokurssiin vaadittavia opetusmateriaaleja sekä verkkotehtäviä.

Riittää että verkkomedian julkaisee vain kerran. Sama verkkomedia voidaan Uranet -tiedonhallintapalveluiden ansiosta uudelleen käyttää ja jakaa eri verkko-opettajien kesken paikasta riippumatta.

Yksittäisistä verkkomedioista voi muodostaa kokonaisia opintopolkuja.

Opeta yksityisesti

Jokaisella verkko-opettajalla on käytössään oma työpöytä, jossa he näkevät heille kuuluvien opiskelijoiden tiedot.

Opiskelijat pääsevät liittymään verkko-opettajan järjestämälle verkkokurssille tilaamalla palvelutunnukset jotka voidaan jakaa opiskelijoiden käyttöön eri tavoin (esim. intranet, sähköposti..)

 

 

Opettajan työkalut

Verkko-opettajalla on käytössään työkalut, jossa he näkevät heille kuuluvien opiskelijoiden tiedot, etenemisen ja tulokset.

Opettajat voivat käyttää opetuksessa omia ryhmiä määrittelemällään tavalla, johon opiskelijat voivat liittyä mukaan. Tällä tavalla opettajan työ on tehokasta automaattisen tiedonhallinnan ansiosta.

Kerran julkaistua opetusmateriaalia ei tarvitse tehdä uudelleen.

Verkko-opettajan työpöytä
Tarkka ja reaaliaikainen käyttäjien seuranta
Data ja analytiikka vakiona

Tuottavuus

Tuottavuus

 • Uranet ei edellytä tietojärjestelmän käyttöönottoprojektia, koska se on heti valmis käyttöön
 • Uranet -alustapalvelu minimoi tietohallinnon tehtävät ja konesalipalveluiden tarpeet
 • Skaalautuvien mediasisältöjen ansiosta, verkko-opetusta on nopea tehdä
 • Uranet toimii ilman organisaatiorajoja ja organisaatiosta riippuvia käyttäjätunnuksia.
 • Tuottavuushyödyt syntyvät “As it is” -tuotantomallin avulla
 • On-demand -toimintamalli on kustannustehokas tapa julkaista verkkokoulutusta
 • Koulutusta voi järjestää helposti ajasta ja paikasta riippumatta kenelle tahansa
 • Uranet -alusta mahdollistaa nopean käyttöönoton myös julkisen sektorin toiminnassa, sillä verkkokoulutuksen järjestäminen alittaa helposti hankintakynnyksen

Kustannukset

Käytönmukaiset veloitusperusteet

 • Verkkomedian luominen ja julkaiseminen (henkilötyöperusteinen kertakustannus)
 •  Tiedonhallintapalvelut opetuksen käyttöönotossa (ryhmä- ja käyttäjätunnusperusteinen kustannus)

Konesalipalvelut (instituutionaaliset asiakkaat)

 • Kapaisteetin hankinta suurille asiakasvolyymeille (on-demand -palvelu)
 • Tekninen tuki ja help desk -palvelut

 Lisäarvopalvelut

 • Kansilehtipalvelut kurssill kurssikokonaisuuksille
 • Yrityskohtaiset kansilehtipalvelut 
 • Data mining & raportointi
 • Sisällön kääntäminen ja julkaisut, saatavilla 12 eri kieliryhmää
 

Verkkokoulutuksen järjestäminen laajoille asiakasryhmille on edullista. Uranet sopii hyvin myös julkiselle sektorille koska verkkokoulutuksen järjestäminen ei vaadi kilpailutusta.

Uranet -alustapalvelun sopivuutta omiin tarpeisiin voi kokeilla esimerkiksi Business Finlandin innovaatiosetelillä, jossa kehitämme yrityksen liiketoimintaprosesseja Uranet -alustan avulla..

Yritystiedot

Oy Digital Education Services Finland Ab

 • Perustettu vuonna 2015, yhtiön kotipaikka Nurmijärvi
 • Visiona uudistaa koulutuksen rakenteita, missiona toteuttaa visiota digitaalisten alustapalveluiden avulla
 • Toimitusjohtaja KTM Lehtori Tuomo Ryynänen
 • Yhtiön toiminta perustuu  tietotekniikkapalvelujen osto- ja hankintatoimintaan
 • Yhtiön strategiana on toimia sataprosenttisesti verkossa
 • Kehitys- ja investointivaiheessa  olemme työllistäneet yhdeksän henkilöä 2016-2018
 • Päätuote on Uranet -digitaalinen alustapalvelu, jonka kehitys aloitettiin syksyllä 2016
 • Uranet -alusta on ollut tuotantokäytössä keväästä 2018
 • Asiakkaitamme ovat koulutusorganisaatiot, työvoimapalvelut, freelancerit, yrityskoulutukset, koulutusvienti

Kirjaudu palveluun

Tiesitkö, että olet jo valmiiksi Uranet -alustalla? Voit ottaa verkkomedian käyttöön palvelutunnuksella  TEST-MHZ2-2018

Uranet -käyttäjät

Onko sinulla jo Uranettunnukset? Pääset käyttämään osaamisympäristöä kirjautumalla palveluun.

Uudet Uranet -käyttäjät

Rekisteröidy käyttäjäksi ja aloita osaamisympäristön käyttö.

uranet on organisaatiorajoista riippumaton pilvipalvelu verkkokoulutuksen jakeluun

uranet tietohallintopalvelut : uranet@digitaleducationservices.fi

Translate »